Search
  • Phon C.

ประกาศการขึ้นทะเบียนของหน่วยงาน CAIQ


วันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษัทสยามรังนกทะเลใต้จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกรังนกไทยไปยังประเทศจีน กับหน่วยงานตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์รังนกCAIQ ของประเทศจีน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์รังนกของบริษัทฯ มาจากแหล่งสัมปทานรังนกที่ถูกต้องและผ่านมาตรฐานสินค้าส่งออกจากกรมปศุสัตว์ไทยเท่านั้น

ประกาศการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานCAIQ

(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์รังนกส่งออกที่ติดดวงตรา CAIQ

#รงนก #รงนกนางแอน #รงนกแท #รงนกเกาะ #รงนกคณภาพ

175 views

Line ID: siambirdsnest

WeChat: siam_birdnest

Contact
  • Facebook - Black Circle

WeChat

© 2018 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com