top of page

Profile

บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 โดยดำเนินธุรกิจรังนกอีแอ่นที่ได้มาตรฐานและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย

  • แหล่งสัมปทานรังนกเกาะธรรมชาติ

  • โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

  • ร้านสาขาจำหน่ายรังนกเกรดคุณภาพ

บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ ไม่เพียงแค่ทำธุรกิจแสวงหากำไรด้านรังนกเพียงอย่างเดียว แต่เราคำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะให้แก่ลูกค้า ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างสูง ในนโยบาย "ผลิตภัณฑ์รังนกคุณภาพพรีเมี่ยมโดยไม่มีสารเคมีอันตรายและไม่เจือปนสิ่งแปลกปลอมอื่นใด" ดังนั้นลูกค้าของเราจึงมั่นใจและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์จาก บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ ประเทศไทย

Concession

แหล่งสัมปทานรังนกเกาะธรรมชาติ

แหล่งสัมปทานรังนกเกาะธรรมชาติจากบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทางตอนใต้ของประเทศไทย ที่ถูกต้องจากทางรัฐบาล  โดยบริษัทให้ความสำคัญในด้านสุขอนามัยในการดูแลและจัดเก็บรังนกตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ไทย  อีกทั้งให้ความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งรังนกเกาะธรรมชาติของไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่าเป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุด และมีมูลค่าสูงที่สุด ซึ่งมีปริมาณจำกัดในธรรมชาติ  จึงกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังคุ้มครองไม่ให้เกิดการโจรกรรม ภยันตราย และการทำลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของนกอีแอ่นอย่างเข้มงวด

Factory

โรงงานรังนกเกรดพรีเมี่ยม

โรงงานทำความสะอาดรังนกที่มีพนักงานมากประสบการณ์  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP และ มาตรฐานการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร HACCP  โดยปราศจากการใช้สารเคมีและสิ่งปลอมปน  ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์รวบรวมรังนกที่ถูกต้องตามกฏหมายจากกรมปศุสัตว์ไทย และได้รับการประกาศจากหน่วยงาน CNCA ประเทศจีนขึ้นทะเบียนให้บริษัทเป็นผู้ส่งออกรังนกไทยเข้าสู่ประเทศจีนเป็นเจ้าแรก

Showroom

ร้านสาขาจำหน่ายรังนกเกรดคุณภาพ

ร้านสาขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์รังนกเกรดคุณภาพเครื่องหมายการค้า  “สยามรังนกทะเลใต้” ภายใต้นโยบายคุณภาพ “ผลิตภัณฑ์รังนกคุณภาพเกรดดีเยี่ยม ไม่ใช้สารเคมี และไม่มีสิ่งปลอมปน”

ที่คัดเฉพาะรังนกเกรดคุณภาพลงในบรรจุภัณฑ์ที่สวยหรู ที่คงคุณค่าไว้สำหรับมอบเป็นของขวัญให้แก่บุคคลอันเป็นที่เคารพรัก  

สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ISO17025:2005

สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
press to zoom
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
press to zoom
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
press to zoom
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
press to zoom
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
press to zoom
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
press to zoom
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
press to zoom
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ISO
press to zoom
bottom of page