Siam Bird's Nest

รังนกบ้าน

รังนกบ้าน

ผลิตภัณฑ์รังนกบ้านของบริษัทฯ ผ่านการคัดสรรมาจากแหล่งรังนกบ้านที่ผ่านสุขอนามัย โดยเนื้อรังนกบ้านจะมีความเหนียวน้อยกว่ารังนกเกาะธรรมชาติ  เนื่องมาจากแหล่งอาหารของนกที่ต่างกัน และแร่ธาตุที่ได้จากผนังถ้ำ จึงทำให้รังนกบ้านใช้เวลาแช่น้ำ และใช้เวลาตุ๋นน้อยกว่า  โดยใช้เวลาแช่น้ำ 3 ชั่วโมง และ ใช้เวลาตุ๋นเพียง 30 นาทีเท่านั้น

รังนกบ้าน
บรรจุภัณฑ์รังนกบ้าน

Line ID: siambirdsnest

WeChat: siam_birdnest

Contact
  • Facebook - Black Circle

WeChat

© 2018 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com