Siam Bird's Nest

รังนกถ้ำสีขาว

รังนกถ้ำสีขาว

เนื้อรังนกจะมีสีขาวนวลตามธรรมชาติ  ซึ่งเนื้อรังนกสีขาวจะมีความเหนียวน้อยกว่ารังนกสีแดง จึงใช้เวลาตุ๋นน้อยกว่า คือใช้เวลาแช่น้ำ 20-24 ชั่วโมง และใช้เวลาตุ๋น 1 ชั่วโมงครึ่ง - 2 ชั่วโมง

โดยผลิตภัณฑ์รังนกถ้ำสีขาวของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและผ่านการรับรองว่าไม่ใช้สารฟอกขาว จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รังนกถ้ำสีขาว
บรรจุภัณฑ์รังนกถ้ำสีขาว

Line ID: siambirdsnest

WeChat: siam_birdnest

Contact
  • Facebook - Black Circle

WeChat

© 2018 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com