Siam Bird's Nest

รังนกถ้ำดอกสีขาว(ใบไม้)

รังนกถ้ำดอกสีขาว (ใบไม้)

มาจากการนำเศษและเส้นที่หลุดออกมาระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดและตัดแต่งรูปทรงของรังนกถ้ำสีขาว เกรด No.1 – No.4  ซึ่งจะนำมาทำความสะอาดอีกครั้ง ก่อนนำไปขึ้นรูปทรงให้มีลักษณะโค้งครึ่งวงกลมคล้ายใบไม้เพื่อความสวยงาม โดยจะยังคงมีคุณสมบัติหรือสรรพคุณของรังนกสีขาวเช่นเดิม

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ผ่านการแช่น้ำและทำความสะอาดมาอย่างถี่ถ้วน  จึงทำให้ลดขั้นตอนและเวลาตุ๋นลงมาก โดยใช้เวลาแช่น้ำ 4-5 ชั่วโมง และ ใช้เวลาตุ๋นเพียง 1 ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้

รังนกถ้ำดอกสีขาว (ใบไม้)
บรรจุภัณฑ์รังนกถ้ำดอกสีขาว(ใบไม้)

Line ID: siambirdsnest

WeChat: siam_birdnest

Contact
  • Facebook - Black Circle

WeChat

© 2018 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com