8.jpg

สินค้าส่งออกประเทศจีน

Export PRODUCTS

บริษัทสยามรังนกทะเลใต้จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกรังนกไทยไปยังประเทศจีน กับหน่วยงานตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์รังนกCAIQ ของประเทศจีน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์รังนกของบริษัทฯ มาจากแหล่งสัมปทานรังนกที่ถูกต้องและผ่านมาตรฐานสินค้าส่งออกจากกรมปศุสัตว์ไทยเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์รังนกของ บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จำกัด เป็นรังนกธรรมชาติคุณภาพเกรดดีเยี่ยมจากแหล่งสัมปทานรังนกของประเทศไทย  ที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล GMP และ HACCP และผ่านการคัดสรรแบ่งแยกตามเกรดสินค้าบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ตามขนาดน้ำหนักที่สวยหรู เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยแบ่งเป็นประเภทของรังนกได้ดังนี้

WeChat

  • Facebook - Black Circle

Line ID: siambirdsnest

WeChat: siam_birdnest

© 2019-2020 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com