เกียรติประวัติ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยาวราช และทรงแวะเยี่ยมร้านสยามรังนกทะเลใต้สาขาเยาวราช เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ตรุษจีนเยาวราช เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

#พระเทพ #เกยรตประวต

WeChat

  • Facebook - Black Circle

Line ID: siambirdsnest

WeChat: siam_birdnest

© 2019-2020 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com