Siam Bird's Nest

เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป

เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป 75cc.

เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปที่สามารถบริโภคได้ทันที โดยการนำเศษและเส้นรังนกที่หลุดออกมาระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดและตัดแต่งรูปทรงของรังนกถ้ำเกรด No.1 – No.4 นำมาทำความสะอาดอีกครั้ง ก่อนผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข โดยจะยังคงมีคุณสมบัติหรือสรรพคุณของรังนกถ้ำเช่นเดิม

เครื่องดื่มรังนกถ้ำสีแดงสำเร็จรูป 75CC.
1,320 บาท/แพ็ค
เครื่องดื่มรังนกถ้ำสีขาวสำเร็จรูป 75CC.
1,320 บาท/แพ็ค

Line ID: siambirdsnest

WeChat: siam_birdnest

Contact
  • Facebook - Black Circle

WeChat

© 2018 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com