Siam Bird's Nest

รังนกสำเร็จรูป

รังนกสำเร็จรูป 180CC.

เป็นผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูปชนิดเข้มข้น ที่เพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากยิ่งขึ้น สามารถบริโภคได้ทันที  โดยการนำเศษและเส้นรังนกชิ้นใหญ่ที่หลุดออกมาระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดและตัดแต่งรูปทรงของรังนกถ้ำเกรด  No.1 – No.4   นำมาทำความสะอาดอีกครั้ง ก่อนผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข โดยจะยังคงมีคุณสมบัติหรือสรรพคุณของรังนกถ้ำเช่นเดิม

รังนกถ้ำสีขาวสำเร็จรูป 180CC.
1,900 บาท/ขวด
รังนกถ้ำสีแดงสำเร็จรูป 180CC.
1,900 บาท/ขวด

Line ID: siambirdsnest

WeChat: siam_birdnest

Contact
  • Facebook - Black Circle

WeChat

© 2018 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com